понеделник, 20 юни 2011 г.

Предстоящо събитие
На 23 юни (четвъртък) от 17.30 часа в Унгарския културен институт в София (ул. Аксаков 16) ще се проведе

СРЕЩА С ЧИТАТЕЛЯ ЗА:
ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ЛАЙОШ КОШУТ И ШАНДОР ПЕТЬОФИ – НАЦИОНАЛНИТЕ ГЕРОИ НА БЪЛГАРИЯ И УНГАРИЯ ОТ РЕВОЛЮЦИОННИЯ ХІХ ВЕК

  • Организатори: Национален музей „Васил Левски” – Карлово, ФондацияВасил Левски” – София, Българо-унгарска смесена историческа комисия – ИИИ/БАН, Унгарски културен институт в София 
  • В програмата:
ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ – НА УНГАРСКИ ЕЗИК
Унгароезичното издание на книгата „Васил Левски. Апостолът на българската свобода”  (Dojno Dojnov, Ivan Sztojanov, Dora Csauseva. Vaszil Levszki. A bolgár szabadság apostola. Fordító: Dr. Penka Peykovszka,  A szöveget a bolgár eredetivel egybevetette és nyelvileg lektorálta: Dr. Demeter Gábor. Szófia: 2011, 138 o.) представя проф. Дойно Дойнов с участието на историците д-р Пенка Пейковска – преводач и д-р Габор Деметер – редактор.

ЛАЙОШ КОШУТ И ШАНДОР ПЕТЬОФИ В БЪЛГАРСКИ КОНТЕКСТ
Книгата „Европейските измерения на Васил Левски” представят проф. Иван Стоянов и Дора Чаушева.

* * *


Прес-релийз

На 17 май  2011 г. Институтът за исторически изследвания при БАН и Унгарският културен институт в София проведоха съвместно научен форум на тема "БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИ КОНТЕКСТ". Събитието бе проведено от 16.30 ч. в Унгарския културен институт в София (ул. „Аксаков” 16). Програмата протече при следния дневен ред:
  • Откриване: д-р Тошо Дончев, директор на УКИ-София и акад. Георги Марков, директор на ИИИ при БАН – „България и Унгария заедно в новата история”;
  • Представяне на съвместната дейност на Българо-унгарската академична историческа комисия и на нейното последно издание „Елити в Централна и Източна Европа през Модерната и Постмодерната епоха” (Political, Social, Economic and Cultural Elites in the Central- and East-European States in Modernity and Post-Modernity. Ed. G. Demeter, P. Peykovska, Sofia-Budapest, 2010). Представят: проф. Валери Стоянов и д-р Пенка Пейковска;
  • Представяне на книгата „Независимостта на България 1908 – поглед от ХХІ век (Съст. Р. Първанова, Р. Стоянова, Р. Лельова, В. Анчев, Вл. Стане. С., 2010). Представят: акад. Георги Марков и д-р Румяна Първанова;
  • Изложба „Българската историческа книга 2008-2010 в творчеството на учените от БАН”. Куратор: Елисавета Александрова.