събота, 27 август 2016 г.

VІІІ Осми международен конгрес по унгаристика - Печ, Унгария

8th International Congress of Hungarian Studies - Pécs, Hungary

VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus - Pécs, Magyarország


Осмият международен конгрес по унгаристика се проведе от 22 до 27 август 2016 г. в унгарския град Печ. Негов домакин бе най-старото висше учебно заведение в Унгария - Печкия университет, който през 2017 г. ще отбележи своя 650-годишен юбилей. 


Темата на конгреса
Взаимодействие между култура и наука. Унгаристиката през ХХІ век 

Relationship between Culture and Science. Hungarian Studies in the 21st Century

Kultúra- és tudományköziség. Magyarságtudomány a 21. században


Осмият международен конгрес по унгаристика бе открит тържествено в простроения през 2010 г. (когато Печ бе културна столица на Европа) Конгресен център "Кодай".


В конгреса взеха участие над четиристотин учени от 24 страни  представители на 128 научни, образователни и др. институции. Освен традиционните за унгарознанието научно-изследователски области (като унгарски език и литература, история, етнография, изкуствознание, музикознание) сега за пръв път бяха включени и други области на знанието, а именно икономика, право, медицина, математика, информатика. 

Докладите на участниците бяха организирани в 41 симпозиума: 
 1. Авторът на писма  писането на писма  размяната на писма през ХVІІІ в. Интердисциплинарни аспекти
 2. Архитектура
 3. Дежьо Костолани. Критичното обнародване на класическите текстове между науката и културата
 4. Дневник и история
 5. Езиково многообразие: настоящето и бъдещето на унгарците в Карпатския басейн
 6. Идентичност, регион, националност
 7. Именуване и използване на името в мултикултурния Карпатски басейн
 8. Интердисциплинарна история на културата
 9. Интердисциплинарност и унгаристика в рамките на езикознанието
 10. Интеркултурност в унгарското кино
 11. Интерпретиране на времето и културите. Докторантски симпозиум.
 12. Историческа географска информационна система, историческа география и унгаристика
 13. История на изкуството и музиката
 14. История на медицината. Настоящето е проекцията на миналото за бъдещето: съвременната унгарска медицина в историческа переспектива
 15. История на унгарския театър, 19492009 г. Методът Филтер/Philther
 16. "Културен национализъм" и изграждане на националната държава в Унгария през ХІХ в.
 17. Културни взаимности и езикови преходи в съвременната литература
 18. Културология и етнология  от гледна точка на интердисциплинарността
 19. Миграционни идеи. Миграция на политические езици в Унгария през ХІХ в.
 20. Миграция, идентичност и интеграция в Унгария в историческа перспектива
 21. Немско-унгарски научни и културни взаимоотношения през междувоенния период
 22. Някои въпроси на историята на унгарския театър от гледна точка на интердисциплинарността
 23. Педагогика
 24. Правна етнология, правна история на културата
 25. Правините аспекти на миграциите и техните обществени и културни влияния
 26. Правно регулиране на езиково-националния въпрос в Унгария
 27. Презентации на времето, пространството и идентичността в литературата
 28. Природа  човек  култура: екологични изследвания в обществените науки. 
 29. Регионалност и култура
 30. Религиозна култура в Карпатския басейн
 31. Среща на култури в унгарското средновековие. История, църква, фамилиарии
 32. Стопанска история
 33. Състоянието на езиковите права и езикови визии във връзка със съседните на Унгария езикови региони
 34. Творческо писане. Унгарски автори между културите
 35. Унгаристика
 36. Унгарски исторически изследвания във Ватикана през ХХ век
 37. Унгарските художствено-литературни и вокални музиклани текстове през призмата на превода
 38. Унгарският като чужд език
 39. Унгарско-хърватски връзки. Политика и култура
 40. Унгарците в европейската образована общност
 41. Философия
Постиженията на съвременната българска унгаристика представиха трима учени: Пенка Пейковска от Института за исторически изследвания при БАН, Йонка Найденова от Института по литература при БАН и Лиляна Лесничкова от специалност "Унгарска филология" в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Те се включиха с доклади в симпозиума "Миграция, идентичност и интеграция в Унгария в историческа перспектива", организиран от секретарите на Българо-унгарската историческа комисия П. Пейковска и Габор Деметер (виж още >). Унгарският българист Г. Деметер бе съорганизатор и участник също и в симпозиума за историческата географска информационна система. В организирането и работата на конгреса се включиха активно и други членове на двустранната комисия: председателят на унгарската й секция Имре Реш изнесе доклад на тема "Унгарско-хърватски културни взаимоотношения  една специфична политическа култура: унгарският и хърватският политически елит в Австро-унгарската монархия", а Арпад Хорняк бе съорганизатор на симпозиума "Дневник и история", където представи доклад на тема "Милан Йованович Стоимирович: дневник, 19361941 г."

Кметът на гр. Печ посрещна и поздрави участниците и гостите на конгреса в забележителния Културен квартал "Жолнаи" / Zsolnay Kulturális Negyed, създаден през 2010 г. на територията на световноизвестния завод за порцеланови изделия на фамилия Жолнаи.Златният век на Жолнаи - колекция на Ласло Дюди / Gyugyi László gyújteménye


"Розовата" колекция на Жолнаи / Rózsaszín Zsolnay kiállítás Из културната програма на Конгреса

На концерт в Печката катедрала "Свети апостоли Петър и Павел" / Koncerten a pécsi Szent Péter és Szent Pál székesegyházban 

По пътя към храма

Българските участници, както и унгарските членове на Българо-унгарската историческа комисия се включиха в много интересната и ползотворна от професионална гледна точка (а също незабравима и впечатляваща в кулинарно отношение) екскурзия до Източна Славония (Хърватия), организирана от колегата А. Хорняк. 

 Бели Манастир / Pélmonostor / Beli Manastir
Природен парк "Копачки рит" / "Kopácsi rét" / Kopački Rit -
в устиeто на реките Дунав и Драва


КорморанитеОсиек / Eszék / Osijek -
четвъртият по големина град в Хърватия 

Старият Есек / Осиек

Белезите от войната в началото на 90-те
Сецесионът в Есек / Осиек


Ласлово / Szentlászló / Laslov

Католическата църква в Ласлово


Конгресът бе закрит в приказната атмосфера на музея на знаменития, самобитен унгарски живописец Тивадар Костка Чонтвари.