сряда, 24 август 2016 г.

Миграция, идентичност и интеграция в Унгария в историческа перспектива - симпозиум от Осмия международен конгрес по унгаристика / Печ (Унгария), 24 август 2016 г.

Модератори на симпозиума: Пенка Пейковска (БАНИИстИ), Габор Деметер (УАНИЦХ–ИИ)

Migráció, identitás és integráció Magyarországon történeti perspektivában
A szimpózium vezetői: Penka Peykovska (BTATTI), Demeter Gábor (MTABTKTTI)

Migration, Identity and Integration in Hungary  the Historical Perspective
Symposium organizers: Penka Peykovska (BASIHS), Gábor Demeter (HASRCHIH)

Миграция, идентичность и интеграция в Венгрии в исторической перспективе
Организаторы симпозиума: Пенка Пейковска (БАНИИстИ), Габор Деметер (ВАНИЦХИИ) 
В програмата   Hu>   Eng>

Бела Маккаи (Реформатски университет "Гашпар Кароли")
Унгарската емиграция, интеграция и асимилация в епохата на дуализма (по отношение на южните славяни и румънците) *
 Габор Деметер (УАН  Изследователски център по хуманитаристика  Институт по история)
Териториални аспекти на асимилацията в Унгария, 1880-1910 г.


*
Роберт Багди (Университет "Атина Палада"  Солнок)
Мигрантските общности в Серенч и Варано според данните от преброяването през 1869 г.


*
Агнеш Ордаши (Реформатски университет "Гашпар Кароли")
Последните дни на Регентсво Фиуме


*
П. Пейковска (БАН–ИИстИ), Г. Деметер (УАН–ИЦХ–ИИ)
Икономическата интеграция на имигрантите в Унгария през междувоенния период


*
П. Пейковска (БАН–Институт за исторчески изследвания)
Разрешителните за работа като извори за миграциите: българските градинари в окръг Бараня през 30-те години на ХХ век 


*
Кристиян Бене (Печки университет)
Миграция и интеграция. Участието на унгарската общност във Франция в борбите на Свободна Франция и Съпротивата
*
Лиляна Лесничкова (Софийски университет "Св. Климент Охридски")
Миграции на идеи, теми, мотиви през призмата на унгарските и българските календари

*
Йонка Найденова (БАН  Институт за литература)
Пътищата на българската книга в унгарските земи (ХVІІІ – средата на ХІХ в.)


*